Skip to content

Home » Our Language » Language Resources » Krijimija-langwa emeba

Krijimija-langwa emeba

Krijimija-langwa emeba

Ayarrirru-manja Angalya

Nangariya Jesus

Jesus Nilyangmandukwuna

©2019 Groote Eylandt Language Centre

Scroll To Top